הרב חיים דוד יוסף אזולאי - החיד"א  

חיים יוסף דוד אזולאי חיד"א נולד בירושלים בשנת תפ"ד (1724). החיד"א התבלט בתלמודו כבר בגיל צעיר מאוד. בשנת תקי"ג הטילו עליו חכמי חברון שליחות לאירופה המערבית. בשנת תקכ"ג נבחר כחבר למשלחת שיצאה מירושלים לקושטא לפעול לסילוק נציגם התקיף של "פקדי ארץ-ישראל" בקושטא, שהשתלט שלא בצדק על הקהילה. בשנת תקכ"ט חזר החיד"א לחברון וישב בה עד שנת תקל"ג. בשנת תקל"ג סבלה קהילת חברון מרעב. שוב הוטלה על החיד"א שליחות מטעם חברון.
החיד"א היה מסדרן ומחברן של התפילות למאורעות שנתרחשו על אנשי ליווורנו שם התגורר משנת תקל"ח.
החיד"א לא זכה לחזור לארץ ישראל על אף כל נסיונותיו והוא נפטר בליוורנו ב-י"א באדר, תקס"ו (1806), וכבוד גדול עשו לו במותו וקהילות רבות ספדו לו.