רבי יצחק קאריגאל  

רבי יצחק קאריגאל נולד בחברון בשנת תפ"ט, רבי קאריגאל למד תורה בירושלים ובחברון והוסמך להוראה בשנת תק"י על ידי רבו ר' דוד מלמד. בהיותו בן 25 הוטלה על הרב שליחות חברון בפעם הראשונה. בשנת תקי"ז יצא רבי יצחק קאריגאל פעם נוספת בשליחות חברון. במשך שהותו בחוץ לארץ עסק גם במסחר. באייר תקל"ז נפטר רבי יצחק קאריגאל.