הרב אליהו שלמה רענן - "נשמה של שבת"  

הרב אליהו שלמה רענן, נכדו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק (הראי"ה), נולד בעיר הקודש ירושלים בשנת תרצ"ה. את ילדותו עשה בבית הרב, שבו גם שכנה ישיבת "מרכז הרב". הרב אליהו שלמה רענן, למד בילדותו בתלמוד תורה שילה ובישיבה הקטנה "תורת ירושלים", בבחרותו למד הרב בישיבת "מרכז הרב" וכן לימד בישיבה הקטנה "תורת חיים" ו"בישיבה לצעירים שליד מרכז הרב".
בשנת תשל"ח החל הרב רענן לעבוד במכון לחקר ההלכה "הלכה ברורה", שם עבד עד סוף ימיו. הרב זכה להוציא כמה כרכים של מפתחות על הרמב"ם. בשנת תשמ"ה הצטרף הרב אליהו שלמה רענן יחד עם רעיתו לגרעין "הדר ביתר" (בתנאי מגורים קשים), שהיווה יסוד לעיר החרדית ביתר.
בשנת תשנ"ב החליט הרב העניו והצנוע, יחד עם רעיתו הצדקת, לעבור לגור בעיר הקודש חברון, בשכונת "אדמות ישי" (תל רומידה) - גם כאן גרו בני הזוג בקרואן. למרות התנאים הקשים, היה הרב רענן שמח ומאושר בישיבתו בעיר האבות קרוב למערת המכפלה.

בערב ראש חודש אלול תשנ"ח, דקות ספורות לאחר שחזר הרב מחתונה במערת המכפלה, חדר לביתו רוצח ערבי ודקרו למוות. הרב אליהו שלמה רענן זצ"ל הוציא את נשמתו בטהרה על קידוש ה'.