הרב סלימאן מנחם מני - "החכם באשי"  

"החכם באשי" ר' סלימאן מנחם מני נולד בשנת תר"י (1850). בצעירותו פירסם רשימות ושירים. הרב סלימאן ניסה לעסוק במסחר, אך ללא הצלחה. משנת תרכ"ט שימש כרב אב בית הדין של חברון ויד ימינו של ר' חיים חזקיהו מדיני, כיהן כרבה של חברון, וכן עמד בראש ישיבת "מעשי נסים". חידושי תורתו של החכם באשי נתפרסמו במקומות שונים. בהשפעתו נבנה בית החולים "חסד לאברהם" שבחברון ופעל רבות לביסוס הקהילה.
הרב סלימאן מנחם מני נפתר בי"ט באלול תרפ"ד.