חדר הנצחה

לזכרם של הנופלים בגיזרת חברון
מה בדיוק קרה בתרפ"ט ?!
עדויות
1   2   3   4   5
2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 51 52 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 58 59 60 55 56 57
חוה גוטמן ז"ל
אשר משה גוטמן ז"ל
אליהו דב חיכל ז"ל
הרבנית קלרה חסון ז" ל
הרב חנוך חסון ז" ל
בנימין הלוי הורביץ ז" ל
צבי הלר ז" ל
ישראל-אריה חיכל ז" ל
ישראל-הלל קפלינסקי ז" ל
ישראל-מרדכי קפלן ז" ל
נח אימרמן ז" ל
הרב אברהם יעקב אורלינסקי ז"ל
חיים-זליג קרסנר ז" ל
הרב מאיר-שמואל קשטיל ז" ל
שמואל הלוי רוזנהולץ ז" ל
משה-אהרון ריפס ז" ל
הרבנית ינטה אורלנסקי ז" ל
אברהם שפירא ז" ל
אליהו-יששכר סנדרוב ז" ל
אליעזר דן סלונים ז" ל
חיים שלום-אלתר שר ז" ל
אהרון דוד שנברג ז"ל
זאב-הלוי ברמן ז" ל
יצחק אבושדיד ז" ל
ר" יצחק אבו-חנה ז" ל
שמעון כהן ז" ל
הרב שמחה-יצחק ברוידא ז" ל
שמואל-איזיק ברנשטין ז" ל
פנינה דובניקוב ז" ל
הרב צבי דרבקין ז" ל
חיים-אליעזר דובניקוב ז" ל
אסתר גרשון ז" ל
צבי פרוימן ז" ל
אהרון-דוד אפשטין ז" ל
משה גוזלן ז" ל
הרב משה גולדשמיר ז"ל
זהבה גרשון ז" ל
לאה גרודזינסקי ז" ל
זאב גרינברג ז" ל
ר" יעקב גוזלן ז" ל
ר" אהרון ליב גוטילבסקי ז"ל
יעקב גרודזינסקי ז" ל
אסתר פרידה חנסון ז" ל
הרב משה גרודזינסקי ז" ל
יעקב וקסלר ז"ל
ר" ישראל שלמה וולנסקי ז"ל
משה ריזמן ז"ל
אלתר פלצי ז"ל
דב ליפין ז"ל
נחמן סגל ז"ל
ישראל לזרובסקי ז"ל
שלמה ונחמה אונגר ז"ל
הרב בצלאל סמריק ז"ל
חנה סלונים ז"ל
שלמה יגל ז"ל
משולם שרגא מיטבסקי ז"ל
הרב יעקב זאב ריזמן ז"ל
הרב זאב אלימלך ליכטנשטין ז"ל
בצלאל לזרובסקי ז"ל
אליהו אבושדיד ז"ל
ר" אברהם יני ז"ל
ר" בן ציון גרשון ז"ל
וידה יני ז"ל
אליהו
אבושדיד
ז"ל

בן ציון
גרשון ז"ל

אברהם
יני ז"ל
וידה יני
ז"ל
-->