ישוב יהודי
אברהם אבינו ב. נחום ויהודה בית רומנו בית שניאורסון בית קסטל
בית השישה בית הדסה בית חסון אדמות ישי קרית ארבע
"...עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה"
(במדבר יג, ל - כלב בן יפונה)