פורים של איברהים פחה חזרה

כשעלה איברהים פחה על ארץ-ישראל ואמר לעלות גם על חברון ולהכניעה, ראה בדרך כי אנשי חילו עייפים מאד ואמר לנוח על הר עיטם אשר על יד בריכות שלמה. שמעו תושבי חברון על בוא הפחה, אספו חיל גדול, יצאו למקום חנייתם של חיילי הפחה, הסתערו עליהם והרגו בהם שלושת אלפים איש. כעס הפחה מאד ונשבע לעלות על חברון ולהשמיד אנשיה עד אחד. משנודע הדבר ליהודים, חרדו מאד, הסתגרו ב"חצר" וקראו יום צום ותפילה לד' להושיעם. ומה השתוממו לראות כי בבוא איברהים פחה חברונה העמיד חיילים ליד "חצר היהודים" למגן, ובשאר התושבים עשה שפטים נוראים. 
   כשהתחקו לדעת פשר הדבר, נודע כי השרים לבית פרחי שבדמשק, שעלו עם איברהים פחה, המליצו על אחיהם אנשי חברון והפחה נעתר לבקשתם. לזכר מאורע זה נקבע בחברון חג לדורות בערב ר"ח אב, אין אומרים בו תחנון, ונקרא אותו יום "פורים של איברהים פחה". 
(ספר חברון 'מגילות משפחות' ליוסף בר"נ מיוחס)